TV

Alle husstande betaler et månedligt beløb via boligafgiften “Grundpakke”, som både dækker de fælles udgifter til internet og tv.

Foreningens TV udbyder er: Tria Antenneanlæg

Ved henvendelse bruges AB Søpassagen som kundeinformation.