Velkommen til Danmarks grønne andelsboligforening

Elproduktion fra foreningens solceller, kWh