Velkommen til Danmarks grønne andelsboligforening

Elproduktion fra foreningens solceller i 2021, kWh