Vandets hårdhed

A/B Søpassagen har et blødgøringsanlæg. Det betyder at vandet er mindre kalkholdigt end det generelle niveau i København. Hårdheden er 6 °dH.