Må jeg fremleje min lejlighed?

Foreningens beboere må gerne fremleje deres lejlighed (også via airbnb), men følgende betingelser skal være opfyldt.

 1. Der må kun fremlejes ved midlertidigt fravær, som skyldes:
  • Sygdom
  • Institutionsanbringelse
  • Forrettningsrejse
  • Studieophold
  • Ferieophold
  • Militærtjeneste
  • Midlertidig forflyttelse eller lignende
 2. Bestyrelsen skal minimum 3 uger forinden fremlejen starter have godkendt en lejekontrakt.
 3. Andelshaveren skal mindst have boet i lejligheden 3 måneder forinden fremlejens start.
 4. Der skal gå mindst 12 måneder mellem frem fremlejeperiode.
  • Eks. vil en fremleje fra 1. juli – 21. juli 2020 betyde, at der i 2021 tidligst må fremlejes efter 22. juli 2021.
 5. Et fremlejeforhold må som udgangspunkt max vare 2 år.

Der henvises i øvrigt til vedtægterne § 12.

Bemærk venligst at overtrædelse af vedtægterne kan medføre eksklusion.