Sælg din lejlighed

Hvis du skal sælge din lejlighed, er det en god idé at gå i gang i god tid. Processen med at finde en køber og få alt det praktiske på plads kan tage tid. Herunder står de hovedtrin du skal igennem.

Salg af andelsbolig i foreningen

Hvis du beslutter at sælge din lejlighed skal du gøre nogle ting i den rette rækkefølge.

1. Kontakt salgsgruppen.

De vil rette henvendelse til ejendommens administrator som vil sætte gang i salget. Ejendomsadministrator fremsender et sælgerbrev til dig med en vejledning i hvordan salget skal foregå, samt hvilke oplysninger du skal sende til administratoren. Kontaktinformationerne er nedenfor.

2. Kontakt ejendommens eksterne vurderingsfirma

De udarbejder en vurderingsrapport som fastsætter prisen på andelsboligen

Ejendommens eksterne vurderingsfirma

Friborg og Lassen
E-mail: Post [snabel-a] friborg-lassen.dk
Tlf: 33254400

Vurderingsrapporten er gældende i 6 måneder, hvor vurderingsrapporten også skal være gældende på det tidspunkt, aftale om overdragelse af andelen underskrives.

Såfremt der er registreret mangler i vurderingsrapporten, skal der inden udarbejdelse af overdragelsesaftalen tages stilling til, om manglerne udbedres inden overtagelsesdagen, eller om der skal gives nedslag i købesummen for disse mangler.

3. Udbyd boligen på ventelisterne

Andelsboligen skal tilbydes på foreningens ventelister i nedenstående rækkefølge. Salgsgruppen hjælper dig med at få lejligheden udbudt på ventelisterne.

Den interne venteliste – Administreres af bestyrelsens salgsgruppe (Malou og Simone) malou [snabel-a] ehmer.dk – simonemollerup [snabel-a] gmail.com

Den eksterne venteliste – Administreres af administrator Carina Bergh på (abe [snabel-a] newsec.dk).

4. Send oplysninger til ejendomsadministrator

Når der er fundet en køber til lejligheden, skal du sende følgende oplysninger til ejendomsadministrator Carina Bergh på abe [snabel-a] newsec.dk. Det er vigtigt alle oplysninger fremgår.

Er der flere købere, skal du indsende oplysninger på alle købere.

  • Købers fulde navn
  • Købers adresse
  • Købers telefonnummer
  • Købers mail (hvis flere købere – en emailadresse på hver person)
  • Overtagelsesdag (Kun den 1. eller 15. i måneden)

10 dage efter administratoren har modtaget oplysningerne vil der blive udarbejdet en overdragelsesaftale som sendes til underskrift hos bestyrelsen, sælger og køber.