Hvad gør jeg ved pludseligt opstået skade?

Inden for åbningstid

 1. Kontakt forsikringsmægler på tlf: 33252010 – abn nr. 1500  ”Anmeld skaden på tlf: 33252010  eller online på hjemmesiden ” https://assurancepartner.dk/skadeshandtering/” og få et klart svar om skaden er dækket af forsikringen eller ej. De sørger for anmeldelse af skade til forsikringsselskabet” Du bliver i denne forbindelse blive bedt om, at skulle udfylde en anmeldelsesblanket, samt fremsende yderligere dokumentation for skaden i form af billeder mv.
 2. Er det en akutskade, med mulighed for følgeskader skal skaden ”stoppes”. Ring evt. til en VVS’er som vi har en aftale med: (Andersen og Heegaard VVS på tlf: 23220715 eller 39296333)
 3. Kontakt Falck ved vandstøvsugning, indbrud, skade på taget, brand, afdækning af indbo på tlf: 70102030 – aftale nr. 1752 0224. De har døgn bemanding.

Uden for åbningstid

 1. Er det en akutskade, med mulighed for følgeskader skal skaden ”stoppes”. Ring evt. til en VVS’er som vi har en aftale med: (Andersen og Heegaard VVS på tlf: 23220715 eller 3929633
 2. Kontakt Falck ved brug for redningshjælp – se nedenfor. Kontakt Falck på tlf: 70102030 – aftale nr. 1752 0224. De har døgnbemanding.
 3. (Anmeld skaden) Kontakt forsikringsmægler på tlf: 33252010 – abn nr. 1500 ”Anmeld skaden online på hjemmesiden ” https://assurancepartner.dk/skadeshandtering/” og få et klart svar om skaden er dækket af forsikringen eller ej. De sørger for anmeldelse af skade til forsikringsselskabet” Du kan i denne forbindelse blive bedt om, at skulle udfylde en anmeldelsesblanket, samt fremsende yderligere dokumentation for skaden i form af billeder mv.

Falck leverer redningshjælp til bygninger forårsaget af:

 • Vand
 • Indbrud og/eller hærværk
 • Brand og eksplosion
 • Btorm eller stærk blæst, nedfaldne/sammenstyrtede genstande
 • Tilkaldelse af kontaktperson
 • Nødstrøm
 • Døroplukning