Internet

Alle lejligheder i A/B Søpassagen har internet fra Wizer. Få hjælp til opsætning af dit internet her, eller kontakt dem for hjælp her.

Fra den 1. september 2023 overgår vi til at få internet fra Bolignet. Vores produkter og priser fortsætter som hidtil. Mere information om kontaktoplysninger til Bolignet følger.